SSY on nyt FEX – suorahakualan toimialajärjestö uudisti nimensä ja ilmeensä

FEX Suorahakuyritykset ry on toimialajärjestön uudistettu virallinen nimi. Lyhenne tulee englanninkielisestä nimestä The Finnish Executive Search Firms. Aiemmin järjestö tunnettiin Suomen Suorahakuyritysten Yhdistys SSY ry:n nimellä.

Kotisivu-uudistuksen yhteydessä järjestö on saattanut ensimmäistä kertaa suomeksi julkisuuteen headhunteryritysten käyttämää ammattisanastoa, jota on aiemmin pidetty vaikeasti avautuvana. Kotisivuilta on myös luettavissa uudistetut ammattieettiset säännöt, työprosessit sekä hyvää ammatillista käytäntöä koskevat suositukset.

FEX Suorahakuyritykset ry on tunnettujen ja hyvämaineisten suorahakuyritysten muodostama kansallinen toimialayhdistys. Sen tarkoituksena on tarjota jäsenyrityksilleen tietoa toimialan kansainvälisistä ja kotimaisista kehitysilmiöistä. Yhdistys seuraa ammatillisten menetelmien ja lainsäädännön kehittymistä. Sen tehtävänä on huolehtia myös siitä, että jäsenyritykset noudattavat yleisesti hyväksyttyjä suorahaun ammattikäytäntöjä, liiketapoja sekä toimialaa ohjaavia lakeja ja muita säädöksiä.
Yhdistys toimii myös jäsenyritystensä viestintäväylänä elinkeinoelämään, julkiseen hallintoon sekä tiedotusvälineisiin.Yhdistyksen puheenjohtajana on toiminut vuodesta 2010 lähtien Intersearchin senior partner Jouni Riekki.